maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk


Maatschappelijk werk vormt een belangrijk onderdeel in onze organisatie, omdat het zich richt op de onrechtvaardigheden die bestaan in deze regio. We reageren op noodsituaties, evenals alledaagse persoonlijke en sociale problemen vanuit een mensenrechten perspectief.


Sociale bijstand vanwege de staat is onbestaande voor de armen. Dit betekent dat mensen die in armoede leven vaak verstoken zijn van menselijke basisbehoeften zoals medische zorg en voedsel. SISP helpt de gezinnen die ver onder de armoedegrens leven,  ondersteuning van kinderen met een handicap, chronisch zieke volwassenen, ouderen en alleenstaande moeders.


Gezinnen vragen om hulp aan ons centrum. Een maatschappelijk werker  bezoekt de aanvrager en maakt een sociaal en financieel verslag om te bepalen of de familie "BPL" of "onder de armoedegrens" is. Tijdens de twee  bijeenkomsten per week met onze maatschappelijk werkers, beslist het team vervolgens of de aanvrager in aanmerking komt voor steun. Indien geselecteerd, brengt maandelijks een maatschappelijk werker een bezoek aan de familie om hen te begeleiden en te ondersteunen. Een vragende familie kan naar het centrum komen voor hun maandelijkse zorg.

Intussen werd met de financiële steun van 'Lelia', een Italiaanse hulporganisatie die geloof en vertrouwen heeft in de werking van SISP, een ziekenwagen aangekocht.


Deze wordt ingezet bij dringende verplaatsingen naar het hospitaal. Samen met de chauffeur rijdt één van de medewerkers van SISP mee naar het hospitaal om alle formaliteiten correct af te handelen. Meestal gaat Paul zelf mee omdat hij in de kliniek en van de dokters zelf meer respect kan afdwingen voor de allerarmsten, zodat ze toch de nodige zorgen toegediend krijgen.


Meer dan eens moet de ziekenwagen uitrukken wanneer de sociale werksters geconfronteerd worden met de hulploze situatie waarin sommige zieken verkeren.